LV   RU

Termogrāfija Energoaudits Energosertifikāts Objekti Partneri Galerija Kontakti

Termini*

Energoaudits
Ēkas apsekošanas un datu analīzes procedūra, kas tiek veikta, lai noteiktu enerģijas plūsmu ēkā un izvērtētu enerģijas taupīšanas iespējas.
Ēkas energoefektivitāte
Relatīvs enerģijas daudzums, kas raksturo konkrētās ēkas apkurei, ventilācijai, dzesēšanai, apgaismojumam un karstā ūdens apgādei nepieciešamās enerģijas patēriņu ēkas tipam raksturīgos ekspluatācijas apstākļos
Ēkas energosertifikāts
Dokuments, kurā norādīta ēkas energoefektivitāte.
Ēkas energosertifikācija
Process, kurā nosaka ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitāti un izsniedz ēkas energosertifikātu vai nosaka projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānoto energoefektivitāti un izsniedz ēkas pagaidu energosertifikātu.
Neatkarīgs eksperts
Energoauditors vai cita persona, kas ir tiesīga veikt energosertifikāciju un pārbaudīt apkures sistēmas un gaisa kondicionēšanas sistēmas.

* Sk. Ēku energoefektivitātes likumu

Energoaudits

Energoaudits – pirmais solis ceļā uz ēkas siltināšanu.

Energoaudita laikā energoauditors veic detalizētu ēkas norobežojošo konstrukciju apsekošanu, noskaidrojot to izmērus, uzbūvi un lietotos materiālus.
Lai savāktu nepieciešamo informāciju par telpu klimatu un apkures sistēmas darbu, energoauditors veic gan instrumentālus vides mērījumus, gan aptaujā iedzīvotājus un ēkas apsaimniekotāju. Bez tam, energoauditors ievāc arī nepieciešamos datus par enerģijas patēriņu ēkā.

Izmantojot iegūto informāciju, energoauditors veic ēkas energoefektivitātes aprēķinu un gala rezultātā iegūst ēkas īpatnējo enerģijas patēriņu (kWh/m²). Tas ļauj salīdzināt dažādu ēku energopatēriņu – gan vienas sērijas, gan atšķirīgu.
Kā analogu šim rādījumam var minēt automašīnu degvielas patēriņu – l/100 km.

Energoaudita aprēķinu procesā energoauditors noskaidro arī ēkas energopatēriņa samazināšanas iespējas un sniedz savas rekomendācijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai.

Ēku energoaudits

Piedāvājam veikt ēkas energoauditu, tās energoefektivitātes aprēķinu un energosertifikāciju, kā arī sagatavot un izsniegt ēkas energosertifikātu (ēkas energoefektivitātes sertifikātu).

Piedāvājumā ietilpst:
• dažāda tipa viendzīvokļa ēku energoaudits;
• daudzdzīvokļu ēku energoaudits;
• biroju un ražošanas ēku energoaudits;
• viesnīcu, restorānu un tirdzniecības ēku energoaudits;
• izglītības un sporta iestāžu ēku energoaudits.

Ēkas energosertifikāts (ēkas energoefektivitātes sertifikāts) ir derīgs 10 gadus.

Ēku projektu energoaudits, energoefektivitātes aprēķins

Piedāvājam veikt ēkas projektu energoauditu jeb energoefektivitātes aprēķinu, kā arī sagatavot un izsniegt ēkas pagaidu energosertifikātu (ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu).

Piedāvājumā ietilpst:
• dzīvojamo un sabiedrisko ēku projektu energoaudits jeb energoefektivitātes aprēķins;
• biroju un ražošanas ēku projektu energoaudits jeb energoefektivitātes aprēķins.

Ēkas pagaidu energosertifikāts (ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts) ir derīgs 2 gadus.

Rūpnieciskais (industriālais) energoaudits

Piedāvājam veikt rūpniecisko (industriālo) energoauditu, izvērtējot ražošanas ēkas, tehnoloģisko procesu un iekārtu energoefektivitāti un sagatavot nepieciešamo dokumentāciju iesniegšanai KPFI finansēto projektu atklātajam konkursam "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai"

Piedāvājumā ietilpst:
• ražošanas ēku energoaudits;
• ražošanas procesu energoaudits.

2009-2018 © Daumants